www.metso-bulgaria.com
Начало
Новини
Продукти
Трошене
Lokotrack за кариери
Lokotrack за контрактори
HP конусна трошачка
GP конусна трошачка
MP конусни трошачки
Хоризонтални трошачки NP
Barmac B вертикални трошачки
8 Barmac Vi вертикални трошачки
Първични трошачки
Челюстни трошачки
Автоматизация
Пресяване
Мобилни сита
Ситово оборудване за Европа
Ролкови сита
Облицоване против прах
Транспортиране
Транспортьори
Мобилни транспортьори
Верижни транспортьори
Потопяеми верижни транспортьори
Вертикални и наклонени транспортьори
En-masse транспортьори
Въжени транспортьори
Ролкови транспортьори
Транспортни ленти
Арамидни ленти
Профилирани ленти
Топлоустойчиви ленти
Ленти за тежки приложения
Ленти за изкачващ транспорт
Масло и терпентино устойчиви ленти
Тръбен транспортьор
Специални ленти
Ленти със стоманен корд
Компоненти за ленти
Чистачи за ленти
Водачи за ленти
Капаци за транспортьори
Tочки на зареждане
Барабани и ролки
Уплътняваща система
Питатели
Вибриращи питатели
Вибриращи улеи
Скалпиращи устройства
Клатещи питатели
Питатели за ленти
Питатели HYDRASTROKE
Пластинчат питател
Ексцентрични/скалпиращи питатели
Смилане
AG SAG мелници
AG SAG мелници без предавки
Топкови мелници
Прътови мелници
Вертикални мелници
Гумено ролкови мелници
Стриващи мелници
Конични топкови мелници
Вибриращи топкови мелници
Oблицовки за мелници
Минна индустрия
AG SAG мелници
PEBBLE MILL
Топкови мелници
Досмилащи топкови мелници
Прътови мелници
Вторични топкови мелници
Вертикални мелници
Керамична индустрия
Batch mill
Continuous mills
Други индустрии
FGD Mелници
Суровинни мелници
Измиващи облицовки
Барабанни сита
Помпи за мелници с метални облицовки
Помпи за мелници с гумени облицовки
Модулни облицовки за барабанни сита
Маркучи
3xD извивки
Раклонения
Куплунзи
Уплътнения
Редуктори
Шламови помпи XR
Сепарация
Спирални калсификатори
Aгитатори
Флотационни машини
Флотационни машини RCS
Флотационнии машини DR
Флотационни колони
Флотационни помпи
Магнитни сепаратори
LIMS сепаратори за плътни вещества
LIMS лентови сепаратори
LIMS за желязна руда
LIMS сепаратори сух барабан
HGMS сепаратори - циклични
HGMS непрекъснати сепаратори
Седиментация
Сгъстители и очистители
Утаители
Седиментационни системи
Спирални обезводнители
Шламови помпи XR
Филтрация
VPA филтри
Tръбни преси
Помпи серия Orion
Обработка на почви
Скрубери
Контрол на отпадъците
Облицоване
Маркучи
3xD извивки
Раклонения
Куплунзи
Уплътнения
Редуктори
Шламови помпи
Помпи за тежки приложения
Помпи за тежки приложения, гумени
Помпи серия Orion
Помпи серия Orion гумени
Помпи серия Orion за мини
Помпи серия Orion за мини гумени
Дренажни помпи за тежки приложения
Хоризонтални помпи с отделен и канален импелер
Вертикални помпи за резервоари
Вертикални зумф помпи
Помпи за пяна
Вертикални помпи с отделени или канални импелери
Шламови уплътнения
Маркучи
3xD извивки
Раклонения
Куплунзи
Уплътнения
Редуктори
Пиро процеси
Ротационни пещи
Гранулатор за желязна руда
Пещи за варовик
Технология кипящ слой
Изпичане на петролен кокс
Хидратори и гасители на вар
Изсушители и охладители
Леки инертни материали
Системи за обработка на отпадъци
Регенерация на карбон
Горелки
Фиксирано пещно изгаряне
Роторно изгаряне
Системи за пиролиза
Holo-Flite
Гризли трошачки
Други калциращи системи
Верижни изпичащи системи
Пневматични транспортни системи
Шламови системи
Уплътнения
Системи за контрол
Транспортиране на насипни материали
Роторни разтоварващи вагони и позиционери
Уравновесени кранове
Пластинчат питател
Насипообразуватели
Въжени транспортьори
Задвижване на вагони и шлепове
Кофъчни разтоварвачи
Ексцентрични/скалпиращи питатели
En-masse транспортьори
Непрекаснати шлепови ратоварвачи
Компоненти за ленти
Чистачи за ленти
Водачи за ленти
Капаци за транспортьори
Tочки на зареждане
Барабани и ролки
Уплътняваща система
Транспортни ленти
Арамидни ленти
Профилирани ленти
Топлоустойчиви ленти
Ленти за тежки приложения
Ленти за изкачващ транспорт
Масло и терпентино устойчиви ленти
Тръбен транспортьор
Специални ленти
Ленти със стоманен корд
Товарачи на кораби и шлепове
Вертикални и наклонени транспортьори
Рециклиране
Рязане на скрап
Рязане на скрап ЕС
Преси за балиране на скрап
Брикетираща преса
Шредери за автомобили и метал
Трошачки за метал
Трошачки за стружки
Сепаратори за неферити
Анодни трошачки
Двойна винтова преса
СR трошачки за отпадъци
Роторни резачки
Чукови мелници
Резачки за насипни отпадъци
Баранбанни сита
Предпазване от износване, прах и шум
Компоненти за ленти
Облицоване против прах
Oблицовки против износване
Облицовки по зададени рамери
Плочи против износване
Опъваеми сита
Сито против запушване
T-Cord PU
T-Cord
Система от пресевни панели
Модулни пресевни панели
TSP модули
TSP-PU модули
ТSP-STFX модули
Технология на процесите
Oптимизиращи контролни системи
Оптимизиране на обслужването
Техническо консултиране
Цени на суровини
Контакти